Industrija Vesti

Koja je prednost injektibilnog zaptivača?

2018-05-25

Injektivno tečnost je supstanca koja se koristi za sprečavanje propuštanja tečnosti kroz površinu ili zglobova u materijalima. Upotrebljava se injektibilna zaptivka u svim vrstama mehaničkih statičkih zglobova topeventnih upija spoljašnjih nečistoća i unutrašnjeg curenja materijala. Inkstrukcija, zaptivač se takođe koristi kao stvar punjenja koja može blokirati prenos prašine, zvuka i toplote.Injectable Sealant tool

Zaptivne mase pokazuju mnogo svojstava. Na primer, anti-curenje, vodootporna, anti-vibracija, zvučna izolacija, toplotna izolacija i druge funkcije. Oni zaptivaju gornju strukturu na podlogu i posebno su efikasni u tretmanu vodootpornosti držanjem vlage u / iz komponenti u kojima se koriste. Oni mogu pružiti toplotnu i akustičnu izolaciju i mogu djelovati kao protivpožarna barijera. jednostavno glajenje ili punjenje. Oni se često traže da izvrše nekoliko ovih funkcija odjednom.

Masa za zaptivanje ima tri osnovne funkcije: ispunjenje razmaka između dve ili više supstrata; ona stvara prepreku kroz fizička svojstva samog enkapsulanta i pridržava se podloge; i namijenjeni vijek trajanja, uslovi korištenja i održavanje zaliha u okolini. U poređenju sa zavarivanjem, zaptivke su jednostavnije i pouzdane

Injectable Sealant