Industrija Vesti

Antikoroziona traka sa antikorozivnim uzrocima

2018-08-17

Antikorozivna traka koristi jaku adheziju epoksidnog praha na površinu čelične cijevi kako bi poboljšala adheziju; iskorišćena je izuzetna mehanička čvrstoća, hemijska stabilnost, izolacija, otpornost na penetraciju biljke, otpornost na penetraciju vode, itd. ekstrudiranog polietilena. Za poboljšanje ukupnih performansi, ukupni učinak troslojnog antikorozivnog premaza od polietilenskih antikorozivnih adhezivnih traka je istaknutiji i sveobuhvatniji, što je pogodno za oštre zahteve mehaničkih osobina, otpornosti na pritisak na tlu i otpornost na vodu performanse premaza. okruženje. (termo skupljajući usnik)