Industrija Vesti

Na šta treba obratiti pažnju prilikom čuvanja antikorozivne trake?

2018-09-03
Antikorozivna traka treba postaviti u rolnu, a ne preklopiti, i treba ga okretati jednom u svakoj četvrtini kada je vreme skladištenja predugo. Može biti nekoliko preklopnih mesta. Za neka skladišta velikih skladišta, ona mora biti obrnuta jednom u određenom vremenskom periodu, tako da ona može biti pogodnija za očuvanje trake i osigurati da se njegova različita svojstva ne mijenjaju. Polipropilenska antikorozijska traka bi trebalo čuvati u skladištu u obično vreme kako bi se sprečilo sunce i kiša. Zabranjeno je kontaktirati organski rastvarač na bazi kiselina, čuvati ga čisto i suvo, a sobna temperatura je između -15 ° C i 40 ° C dalje od uređaja za otkrivanje.